Navigasjonsvarsler
Navco ÅrNrKunngjortVarselWarning
202276908.12.2022 12:20 UTCTVERRFJORD, OEVRE OVERETT LANTERNE 70-13.2N 022-14.0E ER SLUKNET.TVERRFJORD, UPPER LEADING LIGHT 70-13.2N 022-14.0E IS UNLIT.
202276808.12.2022 12:18 UTCTVERRFJORD, NEDRE OVERETT LANTERNE 70-13.3N 022-14.1E ER SLUKNET.TVERRFJORD, NEDRE LEADING LIGHT 70-13.3N 022-14.1E IS UNLIT.
202276708.12.2022 06:31 UTCMOLEN, NOE LYSBOEYE 58-31.8N 009-00.9E ER SLUKNET.MOLEN, NOE LIGHTBUOY 58-31.8N 009-00.9E IS UNLIT.
202276607.12.2022 10:47 UTCSMAAGE, OEVRE OVERETT LANTERNE 62-48.5N 006-46.1E ER SLUKNET.SMAAGE, UPPER LEADING LIGHT 62-48.5N 006-46.1E IS UNLIT.
202276507.12.2022 07:55 UTCPRESTOEYGALTEN LANTERNE 64-47.3N 011-05.9E ER SLUKNET.PRESTOEYGALTEN LIGHT 64-47.3N 011-05.9E IS UNLIT.
202276105.12.2022 14:25 UTCGRASBERGET LANTERNE 59-51.6N 010-46.1E ER SLUKNET.GRASBERGET LIGHT 59-51.6N 010-46.1E IS UNLIT.
202276005.12.2022 12:55 UTCRAMSOEYODDEN LANTERNE 64-19.9N 010-26.6E ER SLUKNET.RAMSOEYODDEN LIGHT 64-19.9N 010-26.6E IS UNLIT.
202275502.12.2022 23:15 UTCJOMFRUHAVN LANTERNE 60-20.1N 005-11.2E ER SLUKNET.JOMFRUHAVN LIGHT 60-20.1N 005-11.2E IS UNLIT.
202274830.11.2022 11:30 UTCRAFTSUNDET BRU, OE LANTERNE 68-27.4N 015-11.8E ER SLUKNET.RAFTSUNDET BRU, OE LIGHT 68-27.4N 015-11.8E IS UNLIT.
202274629.11.2022 08:24 UTCPISHAMMERSUND LYKT 66-38.4N 013-00.4E ER SLUKNET.PISHAMMERSUND LIGHT 66-38.4N 013-00.4E IS UNLIT.
202274228.11.2022 10:37 UTCLAUSUND MOLO LANTERNE 62-36.1N 006-13.6E ER SLUKNET.LAUSUND MOLO LIGHT 62-36.1N 006-13.6E IS UNLIT.
202273219.11.2022 03:36 UTCLYRODDAN RACON 62-57.3N 006-54.1E ER UTE AV DRIFT.LYRODDAN RACON 62-57.3N 006-54.1E IS INOPERATIVE.
202272817.11.2022 21:45 UTCMULESUND, SV LANTERNE 60-47.2N 004-42.5E ER SLUKNET.MULESUND, SV LIGHT 60-47.2N 004-42.5E IS UNLIT.
202272316.11.2022 15:44 UTCREF TIL EFS 06/67138/22 OG 10/67787/22. PÅ GRUNN AV VÆRFORHOLD ER AAPNINGEN  AV LEDEN OG FJERNING AV MIDLERTIDIG MERKING ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID REF TO NTM 06/67138/22 AND 10/67787/22 DUE TO THE WEATHER CONDITIONS THE OPENING OF THE FAIRWAY AND REMOVAL OF TEMPORARY MARKING IS POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
202270305.11.2022 11:47 UTCARBEID PÅ SJØMERKER I OMRÅDET TJELDSUNDET TIL HARSTAD PÅGÅR. DET ER MONTERT OPP TO SJØMERKER: HIB KRÅKNESGRUNNEN  68-50.54 N 016-35.57 E OG HIB, LYSBOTN  68-45.92N  016-38.60 E. SOM DET I LØPET AV 14 DAGER VIL BLI MONTERT  LYS PÅ. MERKES MIDLERTIDIG MED TOPPMERKE FOR NAVIGASJONSVEILEDNING.    WORK ON NAVIGATION MARK IN THE AREA TJELDSUNDET TO HARSTAD IS IN PROGRESS. THERE ARE PREVIOUSLY MOUNTED TWO NAVIGATION MARK: HIB KRAKNESGRUNNEN 68-50.54 N 016-35.57 E AND HIB, LYSBOTN 68-45.92N 016-38.60 E. LIGHTS WILL BE MOUNTED WITHIN 14 DAYS. TEMPORARILY MARKED WITH TOP MARK FOR NAVIGATION GUIDELINES.
202269603.11.2022 08:03 UTCODAS MÅLEBBØYE FELT NORD I OMRÅDET LØPERN-ØSTERELVA I POS N59-11.577 E10-56.892 ER FLYTTET TIL POS N59-11.719 E010-56.844ODAS BOUY IN FIELD NORTH AREA LOPERN-OSTERELVA I POS N59-11.577 E10-56.892 ARE MOVED TO POS N59-11.719 E010-56.844
202268430.10.2022 16:52 UTCBRUNKLEGG LYKT 62-44.4N 006-19.5E ER SLUKNET.BRUNKLEGG LIGHT 62-44.4N 006-19.5E IS UNLIT.